...
راه حیات

سعی این سازمان بر این است تا راههای جدیدی برای دسترسی به منابع الهیات مسیحی برای تمام فارسی زبانان ایجاد کند. تا افراد بیشتری چه در داخل ایران و چه خارج از آن، قادر به استفاده از از این منابع باشند.

...
Rahe Hayat

This organization try to create new ways for all Farsi speakers to access Christian theology resources, so that more people, both inside and outside Iran, can use them.

ویژگی منابع

متاسفانه به دلیل مشکلات خاصی که در کشور ایران وجود دارد؛ امکان دسترسی به منابع الهیات مسیحی بخصوص برخی از آنها که از الهیات خاصی برخوردار هستند، وجود ندارد. لذا سعی این سازمان امکان دسترسی آسانتر به این گونه منابع الهیاتی است. چنانچه مایل به بارگذاری منابع خاصی در این وبسایت هستید، می توانید با ما تماس بگیرید.

...

آپوکریفا

تمامی ایمانداران با هر گونه دیدگاهی باید از گذر تاریخ کتاب مقدس از عهد قدیم به عهد جدید آگاهی داشته باشند. از اینرو ترجمه کتابهای آپوکریفا بصورت کامل و با ترجمه نوین فارسی که به آسانی در اختیار ایمانداران قرار گیرد از اهمیت بسزایی برخوردار است. سعی شده تا این کتاب از خوانایی مطلوب جهت مطالعه راحت برخوردار باشد، بدون اینکه در مضمون و مفهوم آن تغییری ایجاد شده باشد. تا فارسی زبانانی که برای اولین بار آپوکریفا را در دست می‌گیرند، بتوانند به راحتی با آن ارتباط برقرار کنند.

  • این اثر توسط داود کاظمیان ترجمه و در دی ماه سال ۱۳۹۸ هجری شمسی به پایان رسید و اینک ایمانداران فارسی زبان در هر نقطه از دنیا می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند.
...

کتاب مقدس ترسایان

کتاب مقدس ترسایان که به نام کتاب مقدس بین‌الکلیسایی نیز شهرت دارد مجموعه‌ای کامل از کتابهای عهد قدیم و عهد جدید به انضمام یکی از کاملترین زیر نویسها می‌باشد که به خوانندگان و بخصوص پژوهندگان الهیات مسیحی امکان شناخت دقیقتر از کتاب مقدس را ارائه می‌دهد. هر بخش نیز شامل مقدمه‌ای است که بطور خاص به بررسی همان کتاب یا رساله می‌پردازد.
این اثر زیر نظر کلیسای کاتولیک آشوری - کلدانی توسط (کانون یوحنای رسول) بصورت تحت‌الفظی از زبان فرانسه به فارسی ترجمه شده است.

  • این مجموعه توسط سازمان رازگاه ویرایش و آماده استفاده و بار گذاری در وب سایت راه حیات گردیده است.
...

کتاب مقدس پارسایان

کتاب مقدس پارسایان ترجمه‌ای از چهار انجیل بر اساس کتاب مقدس آکسفورد می‌باشد. این ترجمه در زیر نویسهای خود نیز از سایر کتابهای الهیاتی و از جمله آپوکریفا نیز استفاد کرده است. که به خواننده دید وسیعتری از کتاب مقدس می‌دهد.
در این ترجمه یک مقدمه خاص برای هر یک از اناجیل و همچنین یک مقدمه کلی برای آن در نظر گرفته شده است تا بتواند سبب درک و آگاهی بیشتر از کتاب مقدس باشد.

  • این مجموعه توسط سازمان رازگاه ویرایش و آماده استفاده و بار گذاری در وب سایت راه حیات گردیده است.
...

کتاب اسرار خنوخ

این اثر مهم‌ترین کتابی است که خارج از کتاب مقدس بجا مانده است. در طول دویست سال اول مسیحیت، این کتاب پُر خواننده‌ترین متن در بین تمام متون بود.
کتاب اسرار خنوخ منبع ارزشمندی برای همه کسانی است که به ریشه‌های مسیحیت علاقه‌مند هستند. کلیساهای اولیه آن را می‌شناختند و از آن استفاده می‌کردند و تاثیر بسیار زیادی بر شناخت از مفاهیم موجود از عهد جدید در کتاب مقدس از قبیل: اهریمن‌ شناسی، داوری آینده، مسیحا و پادشاهی مسیحایی، و رستاخیز دارد.

  • این اثر توسط داود کاظمیان در سال ۲۰۲۳ میلادی ترجمه و ویرایش، و توسط سازمان رازگاه، آماده استفاده و بار گذاری در وب سایت راه حیات گردیده است.